E-learning in de zorg

E-learning in de zorg is volop in ontwikkeling en dat gaat niet zonder slag of stoot. Ziekenhuizen zijn grote organisaties met veel medewerkers. En niet alleen is het van belang dat die medewerkers goed geschoold zijn en op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en technieken, ook moeten de medewerkers en het ziekenhuis kunnen aantonen dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen.

E-learning lijkt daarvoor een goed middel. Je kunt er grote aantallen medewerkers mee bereiken en aantonen dat er aan de gestelde kwaliteiteisen wordt voldaan. Tegelijkertijd wordt er doorontwikkeld aan het e-learning aanbod. Het bestaande LMS wordt gewijzigd, bestaande e-learning verbeterd, nieuwe ontwikkeld, toetsbeleid opgesteld, naar vaardigheidsonderwijs gekeken, videoinstructies gemaakt, enzovoort. Kortom, een innoverend proces.

Sinds een jaar of zes werken het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam met Maaswijzer, een leermanagement systeem waar alle medewerkers een account hebben en waarin het leermateriaal gestructureerd wordt aangeboden.

Hoe vinden de medewerkers het leren met Maaswijzer? Wat zijn de voor- en nadelen? Kan het beter? Welke ideeën hebben ze daar over?

In dit filmpje zijn drie medewerkers aan het woord die vanuit hun eigen positie antwoord geven op deze vragen.